SIIRRY KUUNTELEMAAN PODCASTIA TÄSTÄ!

ILMIÖ: Somehäirintä

Somehäirintä

Netissä ja somessa tapahtuva kiusaaminen ja häirintä on valitettavan yleistä ja ilmiö esiintyykin kaikilla sosiaalisen median alustoilla. Mutta tiesitkö, että se on erityisen voimakkaasti esillä nuorten joukossa?

Somekiusaamista tai -häirintää ovat esimerkiksi vihapuhe, hyökkäävä käytös, ahdistelu, huhujen levittäminen, toisen nimellä esiintyminen, ulkopuolelle sulkeminen, salasanojen huijaaminen, luvaton kuva- tai videomateriaalin levittäminen, epäasialliset lähestymisyritykset, suostumukseton paljastavan materiaalin lähettäminen ja kaikki muu seksuaalinen häirintä.

Edellä kuvatut teot voivat joskus täyttää myös rikoksen tunnusmerkit, joten kyse on todella vakavista ilmiöistä.

Kuinka yleisestä ilmiöstä on kyse?

Jopa 64 % 16–24 -vuotiaista suomalaisista kohtaa netissä vihapuhetta.

Sosiaalisen median käyttäjät näkevät sitä kuitenkin vielä yleisemmin kuin muut netin käyttäjät, sillä heistä lähes joka toinen kohtaa eri somealustoilla vihapuhetta. Myös häirintä on somessa harmillisen yleistä, sillä esimerkiksi epäasiallisen lähestymisyrityksen kohteeksi netissä on joutunut kokonaisuudessaan noin 13 % kaikista yli 16-vuotiaista suomalaisista.

Vielä lähemmässä tarkastelussa voidaan myös huomata, että naisten osuus epäasiallisten lähestymisyritysten kohteeksi joutuneissa on selvästi suurempi, sillä ilmiön on joutunut kohtaamaan noin 17 % naisista ja 9 % miehistä. Edeltävään tilastoon viitaten 16-24 -vuotiaiden ikäryhmän naisista jopa lähes joka toinen on kokenut ahdistelua netissä.

Tämä tarkoittaa, että jokainen meistä tuntee lähes varmasti jonkun nuoren, joka on joutunut kohtaamaan ahdistelua netissä.

Lähteenä käytetyissä Tilastokeskuksen kartoituksissa ei harmillisesti otettu huomioon muita sukupuolia tai vähemmistöön kuulumisen vaikutuksia. Tästä toivomme näkevämme enemmän suomalaistutkimuksia tulevaisuudessa!

Tiedämme kuitenkin, että esimerkiksi Plan Internationalin kansainvälisessä selvityksessä erityisesti vähemmistöihin kuuluvat tytöt ja nuoret naiset kokevat häirintää enemmän kuin valtaväestöön kuuluvat. Planin arvion mukaan häirintää koetaan jopa vain siksi, että on tyttönä verkossa – siellä julkaistu sisältö ei siis näyttänyt vaikuttavan asiaan.

On hyvä muistaa, että kaikkeen netissä ja somessa tapahtuvaan kiusaamiseen ja häirintään täytyy suhtautua ennen kaikkea ilmiön vahingollisuuden vaatimalla vakavuudella. Älä vähättele omaa tai toisen kokemusta kohdatusta kiusaamisesta tai häirinnästä, sillä se ei ole koskaan kohteeksi joutuneen syytä.

Nollatoleranssi on ainoa oikea vaihtoehto.

Luotettavaa lisätietoa, apua ja tukea löydät esimerkiksi:

www.suavartensomessa.fi ja Instagram-tili @suavarten_official

www.nuortennetti.fi ja Instagram-tili @mll_nuortennetti

www.naistenlinja.fi ja Instagram-tili @naistenlinja

www.vaestoliitto.fi/poikien-puhelin/ ja Instagram-tili @poikienpuhelin

Lähteet:

– Loisto settlementti Ry, @suavarten_official -Instagram-tilin sisältö. (luettu 05.02.2021)

– Kohvakka, Saarenmaa 2021. Vihapuhe, nettikiusaaminen ja häirintä koskettaa erityisesti nuoria.

– Tilastokeskus, stat.fi. https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/vihapuhe-nettikiusaaminen-ja-hairinta-koskettaa-erityisesti-nuoria/ (luettu 05.02.2021)

– Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen. Tilastokeskus. http://www.stat.fi/til/vpa/index.html (luettu 07.02.2021)

– Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö. Tilastokeskus. http://www.stat.fi/til/sutivi/index.html (luettu 07.02.2021)

– Plan International, Girls get equal 2020. Free to be online? Plan International. https://plan-international.org/publications/freetobeonline (luettu 07.02.2021)

– Kuva: Pexels-kuvapankki, Tracy Le Blanc.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Jutellaan!

Pysy ajan tasalla!