SIIRRY KUUNTELEMAAN PODCASTIA TÄSTÄ!

Itsetuntemus auttaa elämään omannäköistä elämää

pexels-pixabay-247195

Tiedenaiset -podcastissa käsiteltiin tällä viikolla itsetuntoa. Hyvää itsetuntoa voisi kuvailla luottamuksena itseen. Myös itsen arvostus ja kunnioitus viittaavat hyvään itsetuntoon. Hyvä itsetunto lisää tyytyväisyyttä itseen ja elämään ja on siten tärkeä hyvinvointia tukeva tekijä.

Miten itsetuntoa voi kehittää?

Jokainen meistä luultavasti haluaisi itselleen hyvän itsetunnon, mutta miten sitä voisi kehittää? Yksi tapa lähestyä asiaa on itsetuntemuksen kehittäminen.

Itsetuntemus liittyy vahvasti itsetuntoon, sillä realistinen käsitys itsestä, omista tarpeista, vahvuuksista ja heikkouksista tukee itsetuntoa. Kun tutustuu itseen, on itsestä myös huomattavasti helpompi pitää huolta eri elämäntilanteissa.

Toisaalta hyvä itsetuntemus auttaa myös erottamaan omat toiveet ja tarpeet ulkoisista vastaavista. Meihin kaikkiin kohdistuu vaatimuksia ja oletuksia ulkoa käsin. Jos osaamme erottaa nämä ulkoapäin tulevat, muiden ihmisten toiveet, ajatukset ja tunteet omistamme, voimme toimia riittävän jämäkästi myös esimerkiksi ristiriitatilanteissa. Omaa hyvinvointia puolustaen.

Hyväksyvä läsnäolo

Itsetuntemuksen kehittämisessä vaaditaan läsnäolon ja hyväksymisen taitoja. Vasta itseä havainnoimalla voi alkaa ymmärtää omaa toimintaa sekä ajatuksia ja tunteita toiminnan takana. Tämä vaatii usein jonkinlaista pysähtymistä. Voidaan puhua itsensä kuuntelusta.

Jos esimerkiksi huomaat vaikean tai epämiellyttävän tunteen nousevan jossain tilanteessa pintaan, kannattaa tilanteeseen pysähtyä. Mikä saa tunteen aikaan? Mitä kehoni ja mieleni yrittää minulle kertoa? Yhtä lailla hyvää tai neutraalia oloa on hyvä havainnoida.

Läsnäolon taika ei tule siitä, että yritämme heti muuttaa ja ratkaista tilannetta, vaan pyrkimyksenä on vain tulla tietoiseksi tilanteesta ja siihen liittyvistä vaikuttimista. Utelias, tutkiva asenne on tärkeää säilyttää. Tarkoitus ei ole arvottaa omia kokemuksia tai tulkintoja vääriksi tai oikeiksi, vaan antaa niille tilaa ja hyväksyä ne sellaisenaan.

Kohti omannäköistä elämää

Itsetuntemus on siis itseensä tutustumista. Yleensä kun haluamme tutustua uuteen ihmiseen, kysymme kysymyksiä. Itsetuntemusta kehittäessä kohdistamme kysymykset itseemme. Mitä tykkään tehdä? Mistä minulle tulee hyvä olo? Miksi tämä tilanne tuntuu epämiellyttävältä? Miksi ajattelen näin? Missä olen hyvä? Mitä voisin itsessäni kehittää? Millaista arkea ja elämää haluan elää?

Kun tunnistamme itsellemme tärkeät asiat, voimme tehdä tietoisia valintoja sen suhteen, kuinka paljon priorisoimme niitä elämässämme.

Itsetuntemus auttaa siis elämään omannäköistä elämää.

Lähteet:

Mieli ry. Tutustu itseesi. (Luettu 1.6.2022 https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/itsetuntemus-ja-itsetunto/tutustu-itseesi/)

Mielenterveystalo, Terveyskylä. (Luettu 1.6.2022 https://www.mielenterveystalo.fi/)

Kuva: https://www.pexels.com/fi-fi/

Facebook
Twitter
LinkedIn

Jutellaan!

Pysy ajan tasalla!