SIIRRY KUUNTELEMAAN PODCASTIA TÄSTÄ!

Kehonkuva - mitä se on ja mitä se ei ole?

kehonkuva

Lyhyesti määriteltynä kehonkuvalla tarkoitetaan yksilön käsitystä omasta kehosta: Kehonkuva pitää siis sisällään omaan kehoon liittyvät ajatukset, tunteet, asenteet ja uskomukset omasta kehosta sekä sen arvokkuudesta ja toiminnallisuudesta. Kehonkuva ei liity varsinaisesti kehon kokoon tai ulkonäköön, vaan kyse on yksilön subjektiivisesta kokemuksesta, joka on vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. 

Mitä ovat kielteinen kehonkuva ja kehotyytymättömyys?

Kielteisellä kehonkuvalla tarkoitetaan oman kehon tai sen osien kielteistä arviointia, tarkkailua sekä kielteisiä ajatuksia, tunteita tai asenteita kehoa kohtaan. Se voi ilmetä esimerkiksi kehotyytymättömyytenä eli kriittisinä ajatuksina ja kielteisinä tunteina omasta kehosta, siitä miltä se näyttää tai mihin se pystyy. Toisaalta äärimmillään se voi myös näkyä myös oman kehon arvostuksen puutteena ja vaikeutena pitää siitä huolta. Kielteiseen kehonkuvaan toisaalta liittyy myös kokemus siitä, että oma keho poikkeaa ihanteellisesta kehosta: Usein tämä tarkoittaa laihuuden ihannointia länsimaisessa yhteiskunnassa.

Kehotyytymättömyys on tavattoman yleistä, jopa niin yleistä, että on syntynyt termi normatiivinen tyytymättömyys (normative discontent): Ajatuksena on, että erityisesti naisten kehotyytymättömyyden katsotaan olevan niin yleistä, että se on jopa yleisempää kuin kehotyytyväisyys. Kehotyytymättömyys on yhteydessä moniin mielenterveydenhäiriöihin ja syömihäiriöihin. Lisäksi kehotyytymättömyys näyttäisi olevan yhteydessä heikentyneeseen elämänlaatuun sekä yksilön psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintaan. Fyysisen hyvinvoinnin heikkenemiseen se näyttäisi olevan yhteydessä, kun kehotyytymättömyys johtaa painon kontrollointiin. Kehotyytymättömyys oli myös yhteydessä huonompaan terveyteen liittyvään elämänlaatuun ja psyykkiseen ahdinkoon.

Mitä on myönteinen kehonkuva?

Myönteinen kehonkuva puolestaan nähdään laaja-alaisena oman kehon arvostamisena, hyväksymisenä ja haluna pitää omasta kehosta huolta. Myönteisen kehonkuvan voidaan ajatella jakautuvan kuuteen osa-alueeseen:

  • Kehoarvostus on oman kehon piirteiden, toiminnan ja terveyden arvostusta ja kunnioitusta.

  • Kehon hyväksyntä ja rakastaminen puolestaan kuvaa kehossa viihtymisen ja kehon rakastamisen ilmaisemista erityisesti sen perusteella mihin kaikkeen se pystyy ja miten keho mahdollistaa yhteyden muihin ihmisiin.

  • Kauneuden ymmärtäminen laajana käsitteenä tarkoittaa käsitystä, jonka mukaan monenlaiset ulkomuodot voivat olla kauniita ja kauneuteen myötävaikuttavat esimerkiksi positiiviset luonteenpiirteet.

  • Joustava ulkonäköön panostaminen tarkoittaa säännöllistä ulkonäköön liittyvää huolenpitoa, joka lähtee itseilmaisusta ja halusta korostaa omia yksilöllisiä piirteitä.

  • Sisäinen positiivisuus puolestaan kuvaa yhteyttä myönteisen kehonkuvan, positiivisten tunteiden ja joustavan käyttäytymisen, kuten itsestä huolehtimisen tai muiden auttamisen välillä.

  • Omaa kehoa koskevan tiedon suojeleva suodattaminen on myös osa myönteistä kehonkuvaa: Se tarkoittaa myönteisen kehonkuvan kanssa yhtenevän tiedon vastaanottamista, mutta myös myönteistä kehonkuvaa uhkaavien viestien torjumista.  Tällaisia voivat olla esimerkiksi median esiin tuomat epärealistiset kehoideaalit.

Toisin kuin usein ajatellaan, kielteinen ja myönteinen kehonkuva eivät ole saman jatkumon eri päissä olevia ääripäitä, vaan ne ovat toisistaan erillisiä. Samaan aikaan voi siis ilmentää sekä kielteisen että myönteisen kehonkuvan ominaisuuksia. Myönteisen kehonkuvan ulottuvuudet saattavat suojata kielteisen kehonkuvan tuomilta haasteilta.
 
Myönteinen kehonkuva ja kehoarvostus on tutkimuksissa yhdistetty myönteiseen terveyskäyttäytymiseen ja parempaan kokonaishyvinvointiin:
 
  • Myönteinen kehonkuva, intuitiivinen syöminen ja itsemyötätunto vähentävät riskiä syömishäiriöihin ja häiriintyneeseen syömiseen.
  • Kehoarvostus on käänteisesti yhteydessä häiriintyneeseen syömiseen, kehonkuvan pulmiin sekä masennukseen ja ahdistukseen.
  • Kehoarvostus on yhteydessä parempaan kokonaishyvinvointiin, itsetuntoon ja itsemyötätuntoon sekä seksuaaliseen tyytyväisyyteen.

Mitä sitten voi tehdä, jos on kielteinen kehonkuva?

On tärkeää ensin tiedostaa, että kehonkuvassa on säröjä. Toisaalta on myös hyvä muistaa, että kenelläkään ei ole ainoastaan myönteisiä kokemuksia omasta kehosta eikä tällaiseen yltiöpositiiviseen näkökulmaan tarvitse edes pyrkiä. Jos kehonkuva on kovin kielteinen, voi olla järkevämpää pyrkiä ensin neutraaliin kehonkuvaan ja vasta sitten hivuttautua kohti myönteistä suhtautumista kehoon. Lisää konkreettisia vinkkejä kehonkuvan kehittämiseen löydät seuraavasta postauksesta!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lähteet:

Avalos L, Tylka T, Wood-Barcalow N. The Body Appreciation Scale: Development and psychometric evaluation. Body Image 2005;2:285–297

Nolen E, Panisch LS. The Relationship between Body Appreciation and Health Behaviors among Women and Adolescent Girls: A Scoping Review. Health Soc Work. 2022 Apr 13;47(2):113-122.

Linardon J, Anderson C, Messer M, Rodgers RF, Fuller-Tyszkiewicz M. Body image flexibility and its correlates: A meta-analysis. Body Image. 2021.

Linardon J, McClure Z, Tylka TL, Fuller-Tyszkiewicz M. Body appreciation and its psychological correlates: A systematic review and meta-analysis. Body Image. 2022.

Linardon J. Positive body image, intuitive eating, and self-compassion protect against the onset of the core symptoms of eating disorders: A prospective study. Int J Eat Disord. 2021.

Tylka T, Wood-Barcalow N. What is and what is not positive body image? Conceptual foundations and construct definition. Body image 2015;14:118–29

Tantleff-Dunn S, Barnes R, Larose J. It’s Not Just a “Woman Thing:” The Current State of
Normative Discontent. Eating Disorders 2011;19:392–402

Quittkat HL, Hartmann AS, Düsing R, Buhlmann U, Vocks S. Body Dissatisfaction, Importance of Appearance, and Body Appreciation in Men and Women Over the Lifespan. Front Psychiatry. 2019 Dec 17.

Mond J, Mitchison D, Latner J, Hay P, Owen C, Rodgers B. Quality of life impairment associated with body dissatisfaction in a general population sample of women. BMC Public Health. 2013.

Griffiths S, Hay P, Mitchison D, ym. Sex differences in the relationships between body
dissatisfaction, quality of life and psychological distress. Aust NZ J Public Health
2016;40:518-522

Jutellaan!

Pysy ajan tasalla!