SIIRRY KUUNTELEMAAN PODCASTIA TÄSTÄ!

Miten ihmiskeho toimii?
osa 4: hermosto

Mikä on hermosto?

Aivot ohjaavat sekä tietoista että tiedostamatonta toimintaamme. Aivot ovat osa keskushermostoa selkäytimen kanssa. Ääreishermosto, joka koostuu aivo- ja selkäydinhermoista, välittää keskushermoston viestin keholle ja viestit keholta keskushermostoon.

Hermokudos muodostuu hermosoluista: Tuojahaarakkeet eli dendriitit ja viejähaarakkeet eli aksonit välittävät viestejä ympäri kehoa sähköimpussien välityksellä. Kahden hermosolun välillä on hermopääte, synapsi, josta vapautuu välittäjäaineita, jotka puolestaan siirtävät sähköisen impulssin seuraavaan hermosoluun kemiallisesti. Hyvä muistisääntö, jonka opimme aikoinaan: dendriitti tuo, aksoni vie!

Keskushermosto ja ääreishermosto

Keskushermoston tehtävänä on vastaanottaa ääreishermoston tuomaa informaatiota, tulkita niiden välittämää tietoa ja viestiä toimintaohjeet ääreishermostolle. Keskushermosto myös säätelee monia peruselintoimintoja, kuten hengitystä ja sydämen sykettä.

Ääreishermosto yksinkertaistetusti sanottuna kuljettaa viestejä kehosta keskushermostoon ja toisin päin. Ääreishermosto voidaan jakaa autonomiseen, somaattiseen ja sensoriseen hermostoon:

  • Autonominen hermosto, eli tahdosta riippumaton hermosto. Autonominen hermosto voidaan jakaa sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon. Autonominen hermosto säätelee sydänlihaksen ja sileän lihaksiston toimintaa. Se säätelee muun muassa sydämen sykettä, hengitystä ja ruoansulatuselimistön toimintaa. Autonomisen hermoston toimintaa taas säätelee keskushermosto.
    • Parasympaattinen on niin kutsuttu ”lepohermosto”. Se rauhoittaa elimistön toimintoja, alentaa sydämen sykettä, rauhoittaa hengitystä ja lisää sykevaihtelua.
    • Sympaattinen on niin kutsuttu “stressihermosto”. Se aktivoituu stressitilanteissa ja fyysisessä rasituksessa, sekä nostaa verenpainetta, sykettä ja hengitystiheyttä.
  • Somaattinen hermosto säätelee tahdonalaisia toimintoja säätelemällä luustolihasten toimintaa. Esimerkiksi oman käden nostaminen ja juomalasin kurottaminen vaatii somaattisen hermoston toimintaa, jotta oikeita lihaksia käskytetään.
  • Sensorinen hermosto, eli ”aistihermosto”. Sensorisen hermoston tehtävä on havaita ympäristön ja elimistön aistiärsykkeitä ja kuljettaa viesti aistisolusta keskushermostoon.
Hermosto ohjaa siis isoa osaa elintoiminnoistamme ilman, että meidän tarvitsee sitä miettiä: Sydän pumppaa, ruoansulatus toimii ja hengitämme ilman, että meidän täytyy sitä tietoisesti ajatella.
 
Facebook
Twitter
LinkedIn

Jutellaan!

Pysy ajan tasalla!