SIIRRY KUUNTELEMAAN PODCASTIA TÄSTÄ!

Painoneutraali terveyden edistäminen - Mistä on oikeasti kyse?

Mistä on oikeastaan kyse?

Painoneutraalilla lähestymistavalla tarkoitetaan terveyden edistämistä ilman, että painoon pyritään suoraan vaikuttamaan. Tavoitteena on siis ensisijaisesti tukea terveyttä edistäviä elämäntapoja ja parantaa siten elämänlaatua ja edistää terveyttä. 

Yksi esimerkki painoneutraalista lähestymistavasta on Health At Every size (HAES). HAES lähestymistapana ei keskity vaa’an lukemaan vaan terveyskäyttäytymisen muutoksiin, elämänlaadun lisäämiseen ja mahdollisten terveysriskien pienentämiseen. Paino nähdään siis vain yhtenä terveyteen vaikuttavana tekijänä eikä yksilön kokonaisterveyden mittarina. HAES tavoitteena on edistää kaikkien kehojen hyväksyntää, kehon viesteihin pohjautuvaa syömistä sekä kehoa kuuntelevaa ja iloa tuottavaa liikkumista.

HAES-lähestymistavan 4 perusperiaatetta

  • Kehoja on luonnostaan erikokoisia ja muotoisia
  • Laihdutuskuurit ovat pitkällä aikavälillä tehottomia ja potentiaalisesti tuovat enemmän haittaa kuin hyötyä
  • Syömisen tulisi olla kehon nälkä- ja kylläisyysviestien ohjaamaa
  • Terveyteen ja hyvinvoinnin kokemukseen vaikuttavat paitsi fyysiset myös sosiaaliset, emotionaaliset ja psyykkiset tekijät

HAES:n ytimessä on siis terveellisten elämäntapojen omaksuminen ja ajatus, että yksilölle sopiva tasapainoinen ja terve paino ei ole määriteltävissä vaa’alla tai painoindeksillä. Ajatuksena on, että ihmisen paino asettuu itselle luontaiseen ihannepainoon, kun elää itselle merkityksellistä elämää, syö joustavasti ja intuitiivisesti ja liikkuu itselle mielekkäällä tavalla.

Mitä HAES ei ole?

HAES:n pointti ei ole sanoa, että jokaisessa koossa ihminen on terve tai että yksilö olisi tällä hetkellä terveimmässä painossaan. Sen sijaan tarkoitus on nostaa esiin, että terveyttä voi edistää jokaisessa koossa ja jokaisessa kehossa omaksumalla terveellisiä elämäntapoja riippumatta painon muutoksesta.

Miten painoneutraali lähestymistapa toimii?

Osa painoneutraalin lähestymistavan hyödyistä ajatellaan tulevan huomion siirtämisestä kohti terveyden edistämistä ja pois painosta: Painoneutraaliuden ajatellaan vähentävän painoon ja kehon kokoon liittyvää stigmaa sekä siten vähentämällä painostigmaan yhdistettynä terveyshaittoja.

Keskeisessä osassa painoneutraalia lähestymistapaa ovat ruokasuhteen työstäminen, ruokaan ja syömiseen liittyvän moraalisen latauksen sekä ruokien luokittelun vähentäminen, nälkä- ja kylläisyysviestien havainnoinnin tukeminen sekä myönteisen minäkuvan vahvistaminen. 

Painoneutraali lähestymistapa on myös mukana suomalaisessa Lihavuuden Käypä hoito -suosituksessa (2020): Lähestymistapaa suositellaan erityisesti painon nousun ehkäisyyn sekä potilaille, joilla on paljon aiempia epäonnistuneita laihdutusyrityksiä tai vaikeaksi luokiteltua ahmimista.

Painoneutraali lähestymistapa tutkimuksissa

  • Merkittävästi parempi psyykkinen hyvinvointi: Parempi itsetunto, vähemmän masennusta, tunnesyömistä ja syömishäiriöoireilua.
  • Viitteitä kohentuneista veriarvoista, kuten kolesteroli- ja verensokeriarvoissa
  • Alhaisemmat keskeyttämisluvut interventioissa, mikä viittaisi siihen, että lähestymistapa on perinteisiä painokeskeisiä interventioita helpommin ylläpidettävissä
  • Intuitiivinen syöminen näyttäisi parantavan ruokavalion laatua, elämäntapoja, kehonkuvaa ja edistävän terveyttä
  • Epäterveiden painonhallintakeinojen hylkääminen, fyysisen terveyden edistäminen, kehotyytyväisyyden lisääntyminen ja psyykkisen stressin vähentyminen
  • HAES-menetelmä näyttäisi soveltuvan terveyden edistämiseen myös lihavilla ja sairaalloisen lihavilla yksilöillä
Painoneutraalit lähestymistavat, kuten HAES ovat siis yksi potentiaalinen menetelmä terveyden edistämiseen. Tarvittaisiin kuitenkin lisää pitkäaikaistutkimuksia erilaisilla kohderyhmillä, jotta vaikutuksia terveyteen voidaan arvioida pitkällä aikavälillä.
Lähteet:

Bacon L, Stern J. S, Van Loan M. D, Keim N. L. Size Acceptance and Intuitive Eating Improve Health for Obese, Female Chronic Dieters. J Am Diet Assoc 2005


Borkoles E, Carroll S, Clough P, Polman R. C. J. Effect of a non-dieting lifestyle randomised

control trial on psychological well-being and weight management in morbidly obese pre-menopausal women. Maturitas 2016


Clifford D, Ozier A, Bundros J ym. (2015). Systematic Review Impact of Non-Diet Approaches on Attitudes, Behaviors, and Health Outcomes: A Systematic Review. Journal of Nutrition Education and Behavior 2015


Hunger J. M, Smith J. P, Tomiyama A. J. An Evidence-Based Rationale for Adopting WeightInclusive Health Policy. Social Issues and Policy Review 2020.


Robison J, Putnam K, McKibbin L. Health At Every Size: a compassionate, effective approach
for helping individuals with weight-related concerns–Part II. AAOHN Journal : Official Journal
of the American Association of Occupational Health Nurses 2007


Ulian M. D, Aburad L, da Silva Oliveira M. S. ym. Effects of health at every size® interventions on health-related outcomes of people with overweight and obesity: a systematic review. Obesity Reviews 2018

Facebook
Twitter
LinkedIn

Jutellaan!

Pysy ajan tasalla!