SIIRRY KUUNTELEMAAN PODCASTIA TÄSTÄ!

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä Nimi:
Tiedenaiset Oy
Y-tunnus: 3252840-8
Osoite: Lipporannantie 9 A 1
Postinumero: 90500
Postitoimipaikka: OULU
Sähköpostiosoite: info@tiedenaiset.fi

2.Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Tiedenaiset Oy
Nimi: Jemiina Kemppainen
Osoite: Lipporannantie 9 A 1
Postinumero: 90500
Postitoimipaikka: OULU
Sähköposti: info@tiedenaiset.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen, käyttöoikeuksien hallintaan ja tilausten toimittamiseen sekä asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen tai henkilön nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, yrityksen laskutustiedot), tiedot tilatuista palveluista sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen. Tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään henkilöltä itseltään sekä viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme evästeitä (cookies), jotka mahdollistavat internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, mahdollistavat useimmat selainohjelmat toiminnon poiskytkemisen verkkosivustoa avatessa tai vaihtoehtoisesti selaimen asetusten kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia verkkosivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toiminnalle.

9. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle ja tarkastus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Jutellaan!